АКТУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ:
(Ново!) Изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз, 36 лв.
Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз, 26-28.11.2015
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни; 24 PDUs), 07-09.12.2015
Еврофинансиране - www.evrofinansirane.eu
НачалоКонсултацииПартньориПолезни връзкиПоръчай абонаментКарта на сайтаКонтакти

Начало
Новини
Актуални конкурси
Програми на ЕС
Наръчници и указания
Нормативна база
Ресурси
Обучение
Анкета
Кандидатствахте ли за финансиране от европейските фондове?
Откъде научихте за портал Еврофинансиране?
Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013" (ОПРР)

1. Описание

Оперативната програма „Регионално развитие” представлява единна оперативна програма за всичките шест района за планиране в България, които са избираеми за финансиране по цел „Сближаване” на политиката за сближаване на ЕС. До голяма степен тя отразява координацията с другите секторни оперативни програми с цел да се гарантира съгласуваност и допълняемост по един ефективен начин.

2. Бюджет - 1 361 083 545 евро

3. Бенефициенти

- Браншови, продуктови, местни и регионални туристически асоциации
- Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
- Държавна агенция по туризъм.
- Еврорегиони
- Звена на областните администрации, действащи като секретариати на Областните съвети за развитие (на ниво LAU 1)
- Здравни центрове
- Институции управляващи паметници на културата с национално и световно значение
- Местни и регионални туристически асоциации
- Министерство на здравеопазването
- Министерство на културата
- Министерство на труда и социалната политика
- Министерството на образованието и науката
- Министерството на регионалното развитие и благоустройството
- Неправителствени организации
- Областни администрации
- Обществени компании за градски транспорт
- Телецентрове
- Общини
- Общини, посочени в Приложение 4 от Оперативна програма „Регионално развитие”
- Публични власти
- Сдружения на общини
- Сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни сгради
- Социални и образователни институции
- Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
- Центрове за здравеопазване

4. Приоритети

• Приоритетна ос 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1 - Социална инфраструктура
Операция 1.2 - Жилищна политика
Операция 1.3 - Организация на икономическите дейности
Операция 1.4 - Подобряване на физическата среда и превенция на риска
Операция 1.5 - Системи за устойчив градски транспорт

• Приоритетна ос 2 - Регионална и местна достъпност
Операция 2.1 - Регионална и местна пътна инфраструктура (някои второкласни и всички третокласни пътища)
Операция 2.2 - Информационни и комуникационни мрежи и услуги
Операция 2.3 - Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси

• Приоритетна ос 3 - Устойчиво развитие на туризма

Операция 3.1 - Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
Операция 3.2 - Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
Операция 3.3 - Национален туристически маркетинг

• Приоритетна ос 4 - Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет
Операция 4.1 - Партньорства за интегрирано развитие 
Операция 4.2 - Устройствено планиране и разработване на проекти
Операция 4.3 - Дребномащабни местни инвестиции
Операция 4.4 - Междурегионално сътрудничество

• Приоритетна ос 5 - Техническа помощ
Операция 5.1 - Управление, мониторинг, оценка и контрол
Операция 5.2 - Комуникация, информация и публичност
Операция 5.3 - Техническо администриране

5. Управляващ орган - Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството

6. Междинни звена – Регионалните отдели на ГД “Програмиране на регионалното развитие” към районите за планиране

7. Изтегли цялата програма

icon ОП "Регионално развитие 2007 - 2013"

8. Намери финансиране по тази програма 
 

Оперативни програми 2007-2013
 
< предишна   следваща >