АКТУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ:
(Ново!) Изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз, 36 лв.
Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз, 26-28.11.2015
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни; 24 PDUs), 07-09.12.2015
Еврофинансиране - www.evrofinansirane.eu
НачалоКонсултацииПартньориПолезни връзкиПоръчай абонаментКарта на сайтаКонтакти

Начало
Новини
Актуални конкурси
Програми на ЕС
Наръчници и указания
Нормативна база
Ресурси
Обучение
Анкета
Кандидатствахте ли за финансиране от европейските фондове?
Откъде научихте за портал Еврофинансиране?
Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013" (ОПАК)

1.Описание

Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) е стратегически
документ за модернизация на българската държавна администрация за периода 2007-2013 г. Тя се финансира от Европейския социален фонд (ЕСФ) и от националния бюджет. Програмата отговаря на препоръката от Стратегическите насоки за сближаване на Общността да се предприемат специални действия за укрепване на административния капацитет в рамките на цел “Сближаване”.
Оперативна програма “Административен капацитет” има хоризонтален обхват и нейната стратегическа цел е създаване на ефективна и компетентна администрация, способна да разработва и прилага националните и европейските политики като отговаря на очакванията на гражданите и бизнеса за по-добро обслужване и етика, както и оказване на подкрепа за ефективна съдебна власт.

2. Бюджет - 180 789 086 евро

3. Бенефициенти

- Агенция за обществени поръчки
- Агенция по вписванията
- Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
- Държавна агенция по туризъм
- Институт по публична администрация и европейска интеграция
- Комисия за защита на конкуренцията
- Министерски съвет
- Министерство на държавната администрация и административната реформа
- Министерство на правосъдието
- Министерство на финансите
- Национален институт по правосъдието
- Национална агенция по приходите
- Омбудсман
- Органи на съдебната власт
- Структури на гражданското общество
- Централна и териториална администрации
- Център за преводи и редакции

4. Приоритети

• Приоритетна ос 1 – Добро управление
Операция 1.1 - Ефективна структура на държавната администрация
Операция 1.2 - Прозрачна и почтена държавна администрация
Операция 1.3 - Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики
Операция 1.4 - Администрацията – партньор на бизнеса
Операция 1.5 - Прозрачна и ефективна съдебна система
Операция 1.6 – Транснационално сътрудничество

• Приоритетна ос 2 - Управление на човешките ресурси в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество
Операция 2.1 - Модерно управление на човешките ресурси в държавната
администрация
Операция 2.2 - Компетентна и ефективна държавна администрация
Операция 2.3 - Укрепване капацитета на структурите на гражданското общество
Операция 2.4 - Компетентна съдебна система
Операция 2.5 - Сътрудничество и добри практики при управление на човешките ресурси в държавната администрация, структурите на гражданското общество и съдебната система

• Приоритетна ос 3 - Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление
Операция 3.1 - Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в  това число чрез развитие на електронното управление
Операция 3.2 - Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост
Операция 3.3 - Подпомагане развитието на информационни технологии в
съдебната система
Операция 3.4 - Транснационално сътрудничество

• Приоритетна ос 4 – Техническа помощ
Операция 4.1 - Управление и изпълнение на ОП „Административен капацитет”
Операция 4.2 - Популяризиране на ОП „Административен капацитет”
Операция 4.3 - Сътрудничество и добри практики при управление и изпълнение на ОП „Административен капацитет”

5. Управляващ орган -  Министерство на финансите

6. Междинни звена – не са определени

7. Изтегли цялата програма

icon ОП "Административен капацитет 2007 - 2013"

8. Намери финансиране по тази програма 
 

Оперативни програми 2007-2013
 
< предишна   следваща >